TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

TRANG PHẠM

Người mẫu

“Bao nhiêu phần trăm là người mẫu, bao nhiều phần trăm không là người mẫu?” Đối với một người mẫu khi bắt đầu sự nghiệp sẽ không bao giờ chắc chắn được câu hỏi đó.

 TRANG PHẠM & BẢN THỂ NGƯỜI MẪU TOÀN THỜI GIAN

“Bao nhiêu phần trăm là người mẫu, bao nhiều phần trăm không là người mẫu?” Đối với một người mẫu khi bắt đầu sự nghiệp sẽ không bao giờ chắc chắn được câu hỏi đó. Khi tôi bắt đầu coi người mẫu là một nghề chính, mình phải hiểu rằng gần như mình phù hợp với nghề này 100% thì mình mới dám làm nó. Để đạt được mức được gọi là người mẫu thì rất hiếm, kể cả thế giới, hay thị trường nhỏ như Việt Nam. Để trụ vững và kiên trì với nghề không đơn giản như tên gọi của nó. Nghề người mẫu với tôi rất cao cấp, không phải cô người mẫu trẻ nào khi bắt đầu làm nghề cũng có thể trở thành người mẫu chính thức theo tiêu chuẩn tôi đang đặt ra bây giờ. Khi bắt đầu nghề này, tôi muốn mình sinh ra 100% là dành cho nghề và tôi sẽ theo nó đến cùng vì tôi sinh ra dành cho nó.

Một con người có rất nhiều bản thể khác nhau vì khi mình làm một điều mình coi là nghệ thuật, cần cân bằng giữa cuộc sống và nhân vật. Ngoài bản thể khi tôi làm nghề, đối với cuộc sống tôi có những bản thể khác, làm mẹ, làm một người con trong gia đình, làm một người trong xã hội, tôi cũng phải lo cơm áo gạo tiền, không thể nào mình thoát vai để sống một cách vị kỉ cho nghệ thuật mà không lo được những bản thể khác. Nhưng tôi luôn sống bản thể khác một cách rất người mẫu, tôi sẽ tạo dáng ngay cả khi tôi quét nhà, khi tôi chăm trẻ con hay chơi một bộ môn nào đó tôi cũng để bản thể người mẫu của tôi chi phối mạnh mẽ.

Bên trong tôi là một người khá là hoài niệm. Tôi quan trọng những điều có quá khứ, và tôi sẽ làm mới nó thay vì bỏ nó đi. Trên nền iphone 6, có iphone 8, iphone 9, iphone 10, iphone 11,… nhưng nó sẽ cải tiến dựa trên một phiên bản ban đầu. Tôi sẽ cải tiến tất cả mọi thứ, kể cả con người của tôi cũng vậy. Tôi sẽ làm rất lâu nhưng con người của tôi sẽ cải tiến dần, mỗi giai đoạn bạn sẽ thấy tôi mới, dựa trên những điều tôi đã trải qua.

“Bên trong tôi là một người khá là hoài niệm. Tôi quan trọng những điều có quá khứ, và tôi sẽ làm mới nó thay vì bỏ nó đi.”

Chơi Video