TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

HELLY TỐNG

Nhà hoạt động xã hội

Không ai muốn cuộc sống của mình quá phức tạp, ai cũng muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và khi con người đối diện với đau khổ, họ bắt đầu đặt câu hỏi.

 HELLY TỐNG & BẢN THỂ LẮNG NGHE CHÍNH MÌNH

Không ai muốn cuộc sống của mình quá phức tạp, ai cũng muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và khi con người đối diện với đau khổ, họ bắt đầu đặt câu hỏi. Những câu hỏi đầu tiên là “Vì sao mình tồn tại?”, họ không muốn sự tồn tại của mình đối diện với sự đau khổ một cách vô nghĩa.

Nếu bên trong Helly có một đứa trẻ, thì đứa trẻ đó khá là cô độc. Đó là lý do vì sao hồi bé Helly là người khá là nhạy cảm, không chỉ nhạy cảm với cảm xúc, mà còn nhạy cảm cả ánh sáng, nhạy cảm cả tiếng động, cả không khí tại thời điểm đó. Mình trưởng thành và trở thành một người lớn rất thích viết, mình thích cảm giác mô tả được những cảm xúc, có lẽ, ai cũng có thể viết, chỉ là mọi người có đủ can đảm ngồi xuống thừa nhận những rung động đó hay không. Và khi thừa nhận những cảm xúc đó, Helly nghĩ đó mới là thời khắc con người chúng ta đang trưởng thành.

Cuộc đời này giống như một bài toán, nếu chúng ta không giải được bài toán đó thì bằng cách này hay cách khác hoàn cảnh của chúng ta cứ lặp đi lặp lại, chỉ thay đổi con người, chỉ thay đổi bối cảnh, chỉ thay đổi những nhận dạng bên ngoài.

Hồi bé Helly nghĩ khi đứa trẻ cô đơn như vậy đồng nghĩa với việc cần những người gần nhất lắng nghe mình. Nhưng khi lớn lên, mình nhận ra chúng ta phải thừa nhận không ai hiểu mình hoàn toàn vì chính bản thân mình cũng không hiểu mình trọn vẹn. Nếu may mắn chúng ta có một người đồng hành, họ xuất hiện, mình không cần nói quá nhiều mà họ vẫn có thể hiểu. Và chỉ có bản thân mình mới có thể hiểu được mình, khi mình thừa nhận với điều đó, mình đã lắng nghe chính mình.

“Nhưng khi lớn lên, mình nhận ra chúng ta phải thừa nhận không ai hiểu mình hoàn toàn vì chính bản thân mình cũng không hiểu mình trọn vẹn.”

Chơi Video