TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

HÀ ĐỖ

Giám đốc sáng tạo

“Cách đây khoảng 1-2 năm, bố tôi tự nhiên nhắn tin cho tôi nói là “Bố yêu con”, và mình nhận tin đấy như là lần đầu tiên trong đời thấy ông ấy viết như vậy, tự nhiên mình oà khóc lên.

 HÀ ĐỖ & BẢN THỂ TRUNG GIAN

“Cách đây khoảng 1-2 năm, bố tôi tự nhiên nhắn tin cho tôi nói là “Bố yêu con””, và mình nhận tin đấy như là lần đầu tiên trong đời thấy ông ấy viết như vậy, tự nhiên mình oà khóc lên. Cảm thấy bố cũng có những tình cảm không thể hiện được, có một cơ hội, bố không nói trực tiếp và nhắn tin như vậy.

Bố tôi tương đối lạnh lùng, hai bố con khá ít nói chuyện với nhau, đặc biệt bố không thích nói chuyện điện thoại, khi gọi thì chỉ nói được 2-3 câu trao đổi đúng vấn đề đấy rồi bố tôi cúp máy. Có những giai đoạn mà gia đình có xung khắc với nhau, tôi có thời gian ngồi xuống nói chuyện với bố, hoá ra bố tôi là người rất là sâu sắc, bố ít nói nhưng quan sát nhiều, bố hiểu được những khó khăn tôi đang trải qua. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra bố mình cũng có thể làm bạn với mình mà trước giờ mình có rào cản nào đó mà đã không dành thời gian nhiều để nói chuyện với bố.

Tôi nghĩ bất kể người con nào ở thế hệ của tôi, tôi gọi là thế hệ sandwich, bị kẹp giữa bố mẹ thì già mà con cái thì nhỏ, luôn có áp lực là vừa phải chăm sóc bố mẹ vừa phải lo cho con. Một trong những điều mà tôi luyến tiếc nhất là tôi chưa có đủ thời gian để hiểu được bố mẹ mình, đời sống tinh thần, tình cảm của bố mẹ như những người bạn, dưới góc độ con người thay vì chỉ nhìn họ như là bố mẹ.

Đợt vừa rồi mẹ tôi viết cuốn sách đấy, tôi đọc và thấy rất xúc động, không phải vì là “mẹ hát con khen hay”, nhưng thực sự tôi thấy là họ đã trải qua những gì mình đang trải qua. Tôi rất vui, những kỉ niệm về gia đình, về mẹ con, bố con như vậy, tôi sẽ giữ mãi trong tim. “

“Một trong những điều mà tôi luyến tiếc nhất là tôi chưa có đủ thời gian để hiểu được bố mẹ mình, đời sống tinh thần, tình cảm của bố mẹ như những người bạn, dưới góc độ con người thay vì chỉ nhìn họ như là bố mẹ.”

Chơi Video